Arti Kata uqud mauqufah

Bidang: Agama Islam

Arti uqud mauqufah:
kontrak mauqufah; kontrak tertunda


aseptic sampling: pencuplikan aseptik
pseudovector: vektor semu; pseudovektor
trinitrotoluene TNT: trinitrotoluena (TNT)
lumbosacral strain: regang lumbosakral
type: tipe
didactic: didaktik
reaction time: masa reaksi; waktu reaksi
azimuth angle: sudut azimut
landslide victory: kemenangan besar
muscle sense: penginderaan otot

Indonesia - Inggris

kereat-kereot: rickety, squeaking.
tertindih: be pinned under.
estafet: relay race
lipan: centipede
kamu: you, your, order, command
keran: tap, faucet, spigot, crane, derrick, brazier, portable stove
kempas: k.o. tree.
fineer,finir: veneer.
hayat: life
tawa: laughKamus KBBI

Pelaku Ekonomi
Hia
Kopokan
Buruk Muka Cermin Dibelah
Hitam Tahan Tempa
Hukum Perdata Materiil
Seyogianya
Talas Bentul
Modulasi
Berkecai-Kecai

Kamus Inggris-Indonesia

passable: dapat dilalui, dapat diseberangi, agak baik, cukupbaik
orienting: mengorientasikan
compulsory: ks. wajib, diwajibkan. c. education wajib belajar-sekolah. This subject is c. Mata pelajaran ini diwajibkan.
overriding: menolak
doings: kegiatan, perbuatan
feature: roman muka, ciri yang khas, menonjol
wash: cucian, mencuci, menghanyutkan, air pembasuh
qtrs.: (quarters) 1 markas. 2 tempat tinggal, barak.
tho, tho': kk., ksam. = THOUGH.
dwelled: tinggal
Kamus Istilah Asing